med ze mlejna

jihočeský

náš med

Chováme přes sedmdesát včelstev na dvou krásných místech v jižních Čechách. Jsou to ideální lokality s vlhkým a teplým podnebím. Mlejn leží na polosamotě v malém údolí, do nejbližšího města je to 12km. Až kýčovitě malebný kraj bohatý na louky, lesy, strouhy a stráně, zahrady a sady, pole a potoky, a tím bohatý i na pestrou snůšku, včelařsky "šťavnatou" pastvu.

Investovali jsme do profesionálních nerezových strojů. Technologicky na celý moderní proces zpracování a stáčení medu dohlíží manžel - strojař. Náš med zpracováváme v kvalitním hygienicky nezávadném provozu a na nerezových zařízeních tak, aby byla zajištěna jeho kvalita a zachovány všechny jeho užitečné vlastnosti. Poslední dva roky jsme rekonstruovali a měnili zchátralou budovu na čistou, moderní a praktickou medárnu. Úly jsme pořídili kvalitní, dřevěné a zateplené. Snažíme se tak skloubit přírodní a profesionální přístup, pokrok a tradice.

Včelkám na zimu dopřáváme hodně medu, aby byly zdravé a dobře zazimované. Naše cesta se časem přirozeně vykrystalizovala: na prvním místě je včelka, její zdraví a naše rodina. Postupujeme tak sice zvolna, ale poctivě. V současnosti dokončujeme větší zázemí pro medobraní a dále se vzděláváme. Díky tradiční metodice a krajinnému rázu našich lokalit získáváme vysoce kvalitní a chutné medy.

V současné době prodáváme tři druhy medu: květový, lesní (medovicový) a pastovaný (pastový) ve dvou baleních 500g a 900g.


.

o medu

Med je potravina přírodního sacharidového a léčivého charakteru, je vytvořena společenstvím včel z nektaru nebo medovice ze živých částí rostlin, které včely sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají zrát v plástech. Med obsahuje mj. enzymy z hltanových žláz včel, vitamíny a minerální látky. Med je pro včelu jediným zdrojem energie - pro létání, pro práci v úle, pro rozmnožování a pro život vůbec. V naší rodinné farmě, včelky zimují částečně na vlastním medu, což je nejpřirozenější prevence pro jejich zdraví a imunitu. Stáčením nadbytečného medu v plné sezoně řídíme přirozenou vlastnost včel - snahu o nekonečné rozmnožování, ovlivňujeme tím rojivost a počet našich včelstev. Včelky při snůšce přelétávají z květu na květ, kde nasávají sosákem sladkou šťávu, která se nazývá nektar. Nektar včelka sbírá do medného váčku. Aby naplnila medný váček, musí navštívit až 1000 květů, a na přibližně 40g medu musí obletět okolo 100 000 květů. Kromě nektaru včely také sbírají na stromech medovici a jiné sladké šťávy obsažené v rostlinných orgánech. Získaný nektar ukládají do buněk na plástu, který předtím vystavěly z vosku. Nektar následně zahušťují a zbavují obsahu vody máváním křídel. Včelky nikdy neodpočívají. Ve dne sbírají a nosí nektar, v noci ho zahušťují a stěhují do vyšších pater úlu. Když je med dostatečně hustý - tzv. "zralý", včelky buňky uzavřou "víčkem" z vosku a propolisu. Podle zdroje nektaru se medy rozlišují na medy květové a medovicové

Med květový - jeho specifické složení závisí nejvíc na směsi květů navštívených včelami, které med produkovaly a liší se podle lokality, období/sezony i jednotlivých včelstev. Jsou lehce stravitelné, obsahují větší množství pylu. Stáčí se převážně z jarních snůšek. Známe především jednodruhové květové medy jako je med řepkový, lipový, malinový, akátový a samozřejmě směs květových medů včetně medů z ovocných stromů. Květové medy jsou většinou světlé barvy a rychleji krystalizují vyjma medu akátového. Mají vysoký obsah glukózy - cukru hroznového a jsou bohaté na éterické oleje. 

Med medovicový (tmavý, lesní) - včela vytváří z medovice která vzniká jako vedlejší produkt některých mšic. Včely ji sbírají na listech a jehličí stromů. Med je tmavý, aromatický, obsahuje málo pylu, ale hodně minerálních látek a stopových prvků a obsahuje vyšší množství fruktózy - cukr ovocný. Medovice se vyskytuje na listech a jehličí stromů jako cukernatá tekutina. Medovici tvoří hmyz, který patří do řádu stejnokřídlých. Jsou to nejvíce mšice.

Med květový/tmavý - nebo také smíšený med vzniká současným zpracováním nektaru i medovice ve včelstvech. Jsou to především medy z malin a ostružin, z lípy, z později kvetoucích bylin a květin, z lesních bylin a medovice. Mají často výraznou a lahodnou chuť, jsou tmavší až tmavé barvy, krystalizují pomaleji. Včelky tuto snůšku nosí zároveň. Med nabízíme pod názvem květový/tmavý a v omezeném množství. 

Med pastovaný nebo také pastový - přirozenou vlastností medu, především medů nektarových, je rychlá krystalizace. Při krystalizaci dojde k propojení krystalů, med ztuhne a je obtížné jej ze sklenic nabírat. Aby se zamezilo propojení krystalů při procesu krystalizace a tuhnutí medu, používá se moderní a k medu nejšetrnější metoda pastování. Pokud se během krystalizace medem občas pohybuje, krystaly se nespojí a vzniknou pouze jemné "kulaté" krystalky. Med si tak uchovává krémovitou konzistenci po dlouhou dobu. Pastovaný med je ideální k mazání na pečivo, neboť nestéká a přitom zůstává měkký a vláčný. Je to přírodní květový med, v němž zůstávají neporušeny všechny biologicky aktivní látky jako jsou enzymy, vitamíny, bílkoviny a minerální látky. V našem provozu pastujeme med ve speciálním nerezovém zařízení, kde se med míchá nerezovými lopatkami. Interval míchání je nastaven a řízen automaticky počítačem.  Pastováním med získá krémovou, či pastovou konzistenci, dobře se roztírá a je velmi oblíben u maminek s dětmi. Je také vhodný do čaje nebo kávy.