"Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených."                 J. A. Komenský